Галерия 28 е пространство ситуирано в кв. Капана на ул. Железарска 29, което вече трета година се стреми да показва на широката аудитория колко талантливи българи са останали да се развиват и създават в страната ни като им дава поле за изява, продава творчеството им, свързва и запознава различните автори от различните браншове за общи проекти и съвместни творчески дейности.

“Основният въпрос, който ме доведе до създаване на това пространство с кауза беше- „Защо е нужно пространство като „Галерия 28“ ? Първо сигналният отговор и най – общо казан е, за да дава надежда, шанс, възможност и поле за изява на творците в България от една страна. Да носи сигурността и подкрепата у всеки творец решил да създава и да се развива в България също. И най-вече да удовлетворява потребностите на потребителите и чрез създадените стереотипи на живеене, чрез така присъщата за всички ни нужда да притежаваме и консумиране, всъщност да формираме, изграждаме и запознаваме с изкуството аудиторията. Пазарувайки българско производство и доверявайки се на качеството, ние развиваме икономиката и бихме направили живота на българина по-спокоен.”

Discussion

0 people talking